Mærkedage

Følgende medlemmer har runde fødselsdage i den kommende tid:

95 år

90 år 

85 år

14.10     Alex Carlsen

27.12     Leo Henriksen


80 år

04.10     Jørgen Anker Jørgensen


75 år  

70 år

16.10     Bo Jørgensen

10.11     Mogens Thomsen

20.11     Poul Davidsen


65 år

60 år     

08.10     Michael Aakjær Ask


50 år


Vi kipper med flaget


Jubilarer 2019

65 år

60 år

50 år

40 år

25 år

Vi kipper med flaget


Nye gaster:

Michael Wils

Jan Jensen

Bille P. Nielsen

Keld Frank Jørgensen

Thomas Østergard Jensen

Peter Klingsten

Mogens Thomsen

Erik Mols Jensen

Velkommen ombord


Følgende er siden sidst "gået fra borde"

Endnu en god kammerat er gået fra borde ...

Kaj Lundstrøm Laursen, eller "Lyse Kaj" eller "Due Kaj" er død d. 25. maj 2019 efter lang tids sygdom.

Kaj tog ud og sejle allerede som dreng og kom nærmest som en selvfølge i søværnet. Efter marinen arbejdede han 40 år på havnen som havnearbejder.

I 1999 blev han medlem af Marineforeningen og var med til at oprette "De døde Duer" som han passede indtil hans sygdom gjorde det umuligt.

Han var også en meget aktiv skytte både med riffel og pistol, igen så længe sygdommen tillod det.

Kaj blev 75 år og kom trods sin sygdom i marinestuen lige til det sidste.

Han vil blive savnet af mange af os der har kendt ham i mange år - måske navnlig af os ved det runde bord.

Gutterne

Vagn Moesgaard Sørensen, død d. 1. juni 2019

Viggo Friis Poulsen, død d. 20. juli 2019

Æret være deres minde

Using Format