2020

Årets Jubilarfest 2020

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Gensynsglæden var stor blandt de fremmødte, og vi glædede os alle til, at skulle overvære festlighederne og efterfølgende smage Peters udsøgte Skipperlabskovs.

Peter var endda så glad for at se undertegnede, at han hældte fem dråber snaps i hovedet på mig, men jeg lagde selv op til det, med en fræk kommentar eller to til ham.

Klokken 13 bød formand Kai velkommen, vi fik flaget hejst og sunget Kong Christian, inden forsamlingen fik sat sig igen.

Der gik dog ikke længe, inden det var tid til Dronningens skål, som alle bakkede op om, og vi fik skålet efter alle kunstens regler.

Inden skafningen skulle indtages, der var det tid til overrækkelse til jubilarerne. I år havde vi to:

Carl Bjarne Frederiksen, der har været medlem af Aarhus Marineforening i 50.

Per Christensen, der har været medlem af Aarhus Marineforening i 25 år.

Et stort tillykke til dem begge, og tak for et mangeårigt medlemskab af vores elskede forening.

Så var det tid til at de nye medlemmer skulle bydes velkommen, på denne dag var der tre tilstede:

Kenneth Frederiksen

Birthe Jørgensen

Bo Nielsen

(der var 2 nye medlemmer der fik emblemet til foredraget d. 9/9.)

Jens Chr. Sahl

Slawamir Wiksel)

Et stort velkommen til Aarhus Marineforening, og vi håber, at i får en lige så stor glæde ved jeres medlemsskab som alle os andre.

Under skafningen blev der helt stille, men der var ikke fordi, vi ikke kunne lide Peter Skibberlabskovs, den smagte så godt, at alle blev helt mundlamme af den fine mad. Et stort tak til Peter, for endnu engang at have lavet et formidabelt måltid til os alle.

Efter maden var det tid til kinesisk lotteri. Blandt de fremmødte var der en hel del udfald under udtrækningen, mange af medlemmerne mente, at der var snyderi med, for de vandt ikke. Der var heldigvis ingen brokkerier blandt vinderne af de fine præmier.

Efter lotteriet var det tid til auktion, og et klenodie som ikke engang de fine auktionshuse i Danmark kan præstere at have på auktion.

Erik Maarvig havde givet en fornemt skilderhus, som i juli 1978 blev lavet til Kronprins Frederik som legetøj. Skilderhuset har i mange år været i Eriks ejendom og varetægt, men han mente nu, at det var tid til at give det videre til et nyt hjem, der vil sætte pris på det fine skilderhus, og den flaske portvin, der fulgte med (det er ikke sikkert, at portvinen holder så længe, selvom det var en fin flaske med mere end 27 år på bagen).

Erik fortalte inden auktionen blev sat igang, at skilderhuset blev i 1978 fabrikeret af en af Livgardens mekanikere, og blev givet til Frederik. Da han voksede fra det, så var det en af Eriks gamle sergent venner, oversergent Kurt Weiz Knudsen, der tog sig af det, men for cirka 20 år siden, gav han det videre til Erik. Joakim fik også et, men det er desværre blevet væk.

Ingen af Eriks børnebørn var interesserede i det, så derfor var det fint at det kunne gå videre som auktionsgave til jubilarfesten i Aarhus Marineforening.

Auktionen gik i gang, mindstebuddet var 200,- kroner, men det varede ikke længe, inden det blev budt op, for der var også en flaske portvin, som fulgte med.

Buddene gik lige pludseligt stærkt, vi kom ret hurtigt i kr. 375,- og formand Kai nåede også at råbe første og anden gang, inden Peter gik ind over og sagde kr. 400,-

Det kunne den gamle garder ikke have på sig, så undertegnede måtte byde videre. Skilderhuset endte i kr. 675,- men det er et klenodie og så var der samtidig en flaske med, så lidt gik jeg hjem med i dag.

Derefter var den officielle del af jubilarsammenkomsten ovre, vi skulle dog have flaget ned igen inden hyggen helt bredte sig blandt de fremmødte medlemmer.

Da flaget var taget ned og lagt pænt sammen så takkede formand Kai for det fine fremmøde, og resten af eftermiddagen blev givet fri.

Herfra skal lyde en stor tak for endnu et fantastisk arrangement, og tak til de frivillige, der havde sørget for, at vi andre havde en hyggelig eftermiddag.

Bestyrelsen for Aarhus Marineforening

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 8. februar 2020 i Marinestuen

Lørdag den 8. februar kl. 11 var det endnu engang tid til den traditionsrige generalforsamling i Aarhus Marineforening, og allerede kl. 10:45 var marinestuen godt  fyldt op af gaster fra nær og fjern.

Da der var travlhed i baren, så blev klokken 11:03 inden formanden Kai Berg kunne byde velkommen og sætte fut i generalforsamlingen, selv om der allerede blandt de fremmdøte var en lystig og forventningsfuld stemning, men det var jo svært at finde sin plads, når væske-balancen skulle holdes inden generalfosamlingen gik i gang.

Vi lagde ud med flaghejsning og sang, og derefter var det tid til dagens vigtigste skål, nemlig den for dronningen, da vi hyldede hende.

De næste tre punkter på dagsordenen blev hurtigt overstået, bestyrelsens forslag til dirigent, Tom Armstrong, blev valgt uden modkandidater, fordi der nok ikke var andre, der havde  lyst...og så var det tid til det der viste sig, at være noget af det vigtigste på dagen. Valg af stemmetællere, på det her tidspunkt vidste de involverede jo ikke, at de skulle have rigeligt at lave gennem general-forsamlingen. De valgte blev Torben, Benny, Sten og Inge, og de blev valgt helt uden modkandidater, og fik en fin klapsalve af de fremmødte.

Så var det tid til bestyrelsens beretning, som formand Kai fremlagde, vi fik hele historien omkring foreningens mange aktiviteter igennem året, og han lagde stor vægt på det store fremmøde der ofte er til de ting, der sker i og uden for Marineforeningen, og sagde tak for de mange udvalg og de frivillige, som hjælper til at Aarhus Marineforening kan eksistere.

Da Kai var færdig, blev der spurgt ind til, om der var nogle kommentarer til beretningen, da det ikke var tilfældet, så blev beretningen godkendt med klapsalver

Så var det tid til den anden Cai fra bestyrelsen til at fremlægge det reviderede regnskab. Deltagerne i generalforsamlingen måtte dog vente lidt på at høre Cai's bevingede ord, da de herrer Dixen og Lønnqvist brugte lidt rigeligt tid til at få delt regnskabet ud. Vi var meget spændte , og efter gennemgangen fik bestyrelsen og kassereren en stor klapsalve, da overskuddet i vores forening blev på hele14.000,- kroner i 2019.

Kassereren mente, at de menge forskellige besøg, som foreningen havde haft i løbet af året, havde skæppet godt i kassen...

Efterfølgende ville flere gerne have stillet spørgsmål til regnskabet, men den kære dirigent, Tom, han gik hurtigt videre...

Så var det tid til til det syvende emne på dagsordenen, aktiviteter for det kommende år.

Punkt otte blev også hurtigt overstået, for det var det med indkomne forslag, og dem var der ingen af.

Økonomien er vigtigt for foreningen, og medlemmerne sad og ventede på, om kontingentet ville stige i det kommende år...det skete ikke, bestyrelsen forslog at kontingentet til Aarhus Marineforening blev fastholdt på 360,- kroner for 2020.

Så var det tid til de ømme punkter på generalforsamlingen, de årlige valg, først var det punkt 10, valg til bestyrelsen, og her kom stemmetællerne virkeligt på arbejde.Selv om det første underpunkt hurtigt blev overstået, da formand Kai blev genvalgt uden modkandidater, derefter var det punkt B, valg af bestyrelsesmedlemmer. Hurtigt blev Maarvig valgt, Pete Lønnqvist "Tvunget" til genvalg og Axel Dixen ville gerne fortsætte det gode arbejde, som havde overtaget efter Laus bortgang.

Så kom diskussionen i gang blandt medlemmerne, og for referenten var det svært at finde ud af, hvad der var op og ned, men det endte med skriftligt valg.

De opstillede kandidater til valget blev Dixen, Kenn og Olav, og de fremmødte medlemmer skulle stemme på to ud af tre.

Efter stemmetællerne havde været deres opgave voksen, og talt alle stemmer op i køkkenet, så endte det med at Kenn og valgt for 2 år med 35 stemmer, Dixen blev valgt med 26 stemmer og Olav blev ikke valgt, han fik 19 stemmer.

Så var det tid til suppleant valg, her var det Brian, Tom, Olav og Jan, der var på valg, og efter skriftlig afstemning fortrak stemmetællerne til køkkenet igen. Medlemmerne måtte vente spændt på resultatet, og de fleste skyndte sig i baren, så de kunne få væskebalancen  holdt ved lige.

Stemmetællerne fandt frem til et resultat, og som suppleanter fik foreningen Brian med 32 stemmer og Tom fik 22. Så var årets valg overstået, og det var muligt at komme videre med generalforsamlingen efter at Brian og Tom takkede for valget.

Til punkt 12, valg af revisorer, der skulle der også findes nye individer, men her var der ikke brug for stemmetællerne, da Anders Godtfred-Rasmussen og Torben Bay blev valgt ret hurtigt til revisorer, Birthe blev suppleant, hvis en af de to herrer skulle udeblive fra den årlige revision af regnskabet.

Punkt 13 var valg af årets flagbærer, og her fik Svend Lund hvervet, og reserven er Olav.

Punkt 14 var valg af delegerede til Sendemandsmødet, og her blev der enighed om, at bestyrelsen udpeger deltagere på et senere tidspunkt.

Så var det skyttelavets tur, og her holdt Tom en fin beretning om, hvad der var sket i løbet af året for skyttelavet.

Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt, her foreslog Jan om sommerturen kunne blive ti Ærø i 2021, da det var blevet aflyst i 2019 på grund af økonomi, og formand Kai fortalte, at det ville blive taget til efterretning og ville blive diskuteret i bestyrelsen på et senere møde.

Derefter vr det tid til at give erkendelser til alle de medlemmer af foreningen, som giver en stor  frivillig indsats for at vores gode gamle forening kan bestå.

En god og indimellem lidt forvirrende genealforsamling var overstået, og det var tid til skafning, som Peter Lønnqvist endnu engang havde stået for. To stykker velbelagt smørrebrød med øl og snaps.

Tak for denne gang, vi glæder os til generalforsamlingen i 2021.

2019

Gule Ærter

Lørdag d. 2. november 2019 kl. 13.00 samledes 40 personer til vores årlige Gule Ærter.

Efter flaghejsningen og Dronningens skål fik dem der ikke havde modtaget deres nål overrakt den af formanden.

Det var Helge Sørensen, Kjeld Jørgensen, Gunnar Meyer, Erik Mols Mogens Thomsen og Bent Skifter.

Derefter gik vi ombord i de gule ærter m.m. som var tilberedt af vores kok Peter Lønnqvist der helt havde overgået sig selv, det var formidabelt og der blev næsten spist op.

Bagefter havde vi tre serier lotterier med fine præmier, det var en festlig og hyggelig dag.

Julefrokost 2019

Lør. 23/11 løb årets julefrokost af stabelen. Over 30 feststemte medlemmer var glade mødt op med store forventninger til Peters store kogekunst.

Dagen startede med flaghejsning, Kongesang og Dronningens skål. Så kom de sædvanlige sild med karrysalat og tilhørende øl/snaps.

Efter silden luftede koret stemmebåndene med et lille udpluk af deres kunnen. Sangen blev da kun på a cappella maner da musikken var taget på juleferie, det var dog ikke så ringe endda.

Efter sang kom der fiskefilet m. remoulade, leverpostej m. bacon og champignon, flæskesteg m. rødkål, og rullepølse med sky og løg på bordet.

Til slut rundede vi af med ris a la mande kirsebærsovs - dog uden mandel.

Efter maden blev der afholdt lotteri med fine præmier.

Dagen sluttede med almindelig hyggesnak og lidt spredt sang med nogle af vores hjemlands vemodige

På bestyrelsens vegne tak for dagen og ha en god jul og godt nytår.

Kenn

Foreningens arkiv

Aarhus Marineforenings historie


Oprettelsen

Foreningen blev stiftet d. 23. september 1910 af en kreds af mænd, der med baggrund i deres kammeratskab og fælles oplevelser under værnepligtstiden i orlogsflåden, førte tanken om at oprette en forening af tidligere orlogsgaster ud i livet under navnet "Selskabet De Danske Marinere", hvis formålsparagraf lyder således: "Foreningens mål er at styrke nationens interesse for søværnet ved at samle danske mænd til fælles arbejde for denne sag og at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem mænd, der har gjort tjeneste i marinen". Det understreges at foreningen er upolitisk.

 Denne tanke, at søge kammeratskabet fra tiden i søværnet videreført i foreningsrammerne, drøftedes på den tid flere steder i landet. Foreningens første navn, "Selskabet De Danske Marinere", blev senere ændret til "Aarhus Amts Marineforening", og sidst til det nuværende "Aarhus Marineforening".

Foreningens første bestyrelse var:

Formand: Skorstensfejermester A. Bredal; Kobbersmedemester H. Chr. Hansen; Lokomotivfører G. Hansen og Købmand Sophus Sørensen, som var kasserer.

På grund af marinestuens mange flytninger rundt i Århus, er der desværre tabt en del dokumenter om foreningens historie.

 I 1941 indrettedes den første marinestue i restaurant "Børscaféen", og senere flyttedes den til restauranterne "Viking", "Karavellen", "Søsporten", "Den røde Okse", et lokale i ”Mejlen”, derefter et fælleslokale med Sømandshjemmet i Sverigesgade, og senest til den nuværende adresse i Kovnogade på havnen.

 I 1913 oprettedes i København en marineforening - starten til hovedforeningen - og denne forening begyndte straks at oprette afdelinger rundt i landet, men foreningen i Aarhus ønskede ikke i første omgang at være med, og ønsket om at forblive selvstændig vedtoges enstemmigt på en generalforsamling.

I det følgende år trak mørke skyer over Europa og vort land. Første Verdenskrig brød ud.

Danmark blev som neutralt land skånet, men de følgende år blev triste - også for foreningslivet. Stor arbejdsløshed og fattigdom gjorde det vanskeligt at holde gang i marineforeningen.

Mobilisering iværksattes, og mange måtte i lang tid på ny i trøjen, hvad der fik vor forening til at vedtage fritagelse for kontingent for de medlemmer, der var indkaldt. I Første Verdenskrigs sidste år oprettedes så i Århus en afdeling af landsforeningen, med købmand H.P. Henriksen som formand. I 4 år var der derfor 2 marineforeninger i Århus, og det lykkedes først at få en sammenslutning i stand i 1923. De to foreningers bestyrelser blev den sammensluttede forenings første bestyrelse. Skorstensfejermester A. Bredal blev formand, Kaptajn Poulsen næstformand, skræddermester Daugaard kasserer, dykker L. Jensen sekretær og pens. Lods. R. Holm, overtoldbetjent Stitz og restauratør R. Rasmussen var menige medlemmer.

 I 1935 nåede man til 25 års jubilæet. Det kan fortjene lidt omtale, om ikke for andet, så for en morsom sammenligning med den 100-års fest, som vi lagde op til 75 år efter, i 2010.

Uddrag af programmet:

Aarhus Marineforenings 25 års jubilæum den 6. september 1935 på "Østergades Hotel"

Kl. 18.00 præcis       Spisning
Kl. 20.30 præcis       Fremvisning af marinefilm
Kl. 22.00 præcis       Bal
Kl. 24.00 præcis       Smørrebrød og øl

 Adgang til spisning (gule ærter & flæsk, æbleskiver og kaffe) koster kr. 1,50 pr. medlem og til samlet smørrebrød og øl kr. 1,75. Her til må billetter afhentes hos formanden senest 3. sep. Vi gør opmærksom på, at hver enkelt forud skal være forsynet med billetter for at kunne deltage - spisning er kun for medlemmer - derimod venter vi at kammerater, som ikke har kunnet deltage i spisningen, samt vore damer i stort tal vil møde til bal.

Den danske Eskadre har vist foreningen den ære at danne ramme for festligheden, idet den har lagt sin sommerplan således, at den ligger her i Århus netop den 6. sep. Indbudt til festen er: Eskadrechefen og en del af officererne samt værnepligtige.

Vi kan glæde os til samvær med vor æresformand: Hans Kongelige Højhed Prins Knud, som har givet tilsagn om at deltage.

 Ca. 5 år efter dette jubilæum startede 2. verdenskrig i Danmark med tyskernes besættelse af Danmark. Dette indebar naturligvis en vis begrænsning i foreningslivet, men da Tyskland den 4. maj 1945 måtte kapitulere, fik afdelingen en meget stor fremgang af medlemmer - en fremgang, der på ny aftog efter nogle års forløb. Det var under besværlige vilkår konsul Nielsens efterfølger måtte arbejde som formand. Den nye formand, maskinmester L. Dørr, arbejdede energisk, trods de vanskelige vilkår, og det lykkedes ham at samle medlemmerne til mange gode arrangementer i de følgende år.

I 1947 valgtes en ny formand, glarmester Villy Kyst, foreningen fik i ham en ung og initiativrig leder af afdelingen.

 Den 2. sep. 1950 blev foreningens 40 års jubilæum afholdt på hotel "Århus". Her var festmiddagen: Aspargessuppe, Svinekam og is med frugter. Til middagen serveredes 1 øl og 1 glas Madeira. Prisen var steget med flere hundrede procent i forhold til 25 års jubilæet, nemlig til kr. 10,- på kuvert.

Vor æresformand, Hans Kongelige Højhed Prins Knud og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Caroline-Mathilde deltog ved festen.

 I mange af Marineforeningens afdelinger stiftedes efter krigen skyttelav, og i Aarhus var der hurtigt stor interesse for oprettelse af et sådant. I 1946 stiftedes skyttelavet, og dets første formand blev glarmester Villy Kyst. Skyttelavet har i årenes løb deltaget i mange skyttestævner, og har også holdt landsskyttestævne her i byen.

 I 1952 blev en skulptur rejst af Aarhus Havnevæsen og Aarhus Marineforening til minde om de i krigen 1940-1945 omkomne søfolk. Skulpturen blev rejst 4. maj 1952, og er udført af billedhuggeren Johs. Hedegaard.

Skulpturen er centrum for en årlig kransenedlæggelse d. 5. maj, hvor Aarhus kommune, SOK, Aarhus Havn og andre deltager.

 Aarhus Marineforening ønskede, i lighed med mange andre marineforeninger, at adoptere et marinefartøj, og i året 1952 lykkedes det at få lov til at adoptere depotskibet "ÆGIR", hvilket fejredes ved en smuk og stilfuld fest. Det originale navneskilt fra "ÆGIR" er nu ophængt i marinestuen.

I 1969 blev fregatten "PEDER SKRAM" vores adoptionsskib, hvis navneskilt ligeledes hænger i marinestuen.

I 1993 blev det "TRITON", og i 2007 blev Støtteskibet "ESBERN SNARE" vores nuværende adoptionsskib. Ved adoptionen fik vi overdraget navneskiltet fra den forrige "Esbern Snare" til låns, og også dette navneskilt findes i marinestuen.

 Foreningen har naturligvis haft stor glæde af besøg af skibenes besætninger. Det giver mange hyggelige timer, når unge og ældre søfolk mødes. Det er tydeligt at begge parter har noget at fortælle hinanden. Den ældre generation har mange spændende historier, som ikke er blevet dårligere med årene, og de yngre kan bidrage med aktuelle forhold.

Ligeledes har de mange besøg af andre marineforeninger, fra forskellige steder i landet, været en stor fornøjelse.

 Vi har selv besøgt mange marineforeninger rundt om i landet, og nydt de varme velkomster, vi har fået over alt. Det er spændende at se andres flotte marinestuer, og ikke mindst at få inspiration til vores egen.

 I 2002 fik Aarhus Marineforening sit eget medlemsblad "Briefing", der udkommer fire gange årligt. Initiativtagere var Bent Jensen og Villy Jensen, sammen med daværende formand Svend Van.

I 2008 oprettedes vores første hjemmeside på internettet. Initiativet blev taget af Preben Buch, og vor nuværende webmaster, Torben Bay-Johansen, har siden 2009 holdt siden opdateret, så den sammen med bladet er afdelingens talerør, med informationer om møder, aktiviteter, sømandshistorier, historiske begivenheder osv., men bestemt også til, at medlemmerne kan komme til orde, når de har noget på hjerte.

I 2011 begyndte vi oprettelsen af et lydarkiv, hvor vi digitalt optager medlemmernes egne fortællinger om livet til søs. Optagelserne forbliver uredigerede, og skal være en overlevering til de næste generationer. Uddrag af fortællingerne bringes som tekst i medlemsbladet og på hjemmesiden, og vi agter senere at gøre lydfilerne tilgængelige på hjemmesiden.

 Foreningen har i skrivende stund 201 medlemmer. Vi har faste mødedage 2 gange om ugen i vores hyggelige marinestue, og har aktiviteter for grupper med interesse for skydning (skyttelavet), lystfiskeri, fluebinding og korsang.

Siden stiftelsen i 1910 har Aarhus Marineforening haft følgende formænd:

1910   Skorstensfejermester A. Bredal

1919   Købmand H.P. Henriksen

1923   Kaptajn Poulsen

1924   Konsul Anthon C. Nielsen

1939   Maskinmester L. Dørr

1947   Glarmester Villy Kyst

1964   Assistent Knud Jakob Birthin

1969   Instruktør Erik Thomasen

1996   Maskinarbejder Hans Poulsen

2001   Ledende institutbetjent Svend Van

2004   Pakhusmester Carl Bjarne Frederiksen

2009   Ejendomsfunktionær Kai Berg

2012   IT-underviser Cai Erik Muss

2014   Ejendomsfunktionær Kai Berg

Upgrade your plan to add custom HTML. View Plans.

Text HTML

Using Format