Formanden har ordet:

2023 Ja så rundede vi atter et år i foreningen på godt og ondt.

På minus siden har vi måtte sige farvel til urimelige mange medlemmer, der er afgået
ved døden, faktisk 9 medlemmer er bortgået i år og vi har en ret stor nedgang i besøg af
medlemmer i marinestuen.

Fiskeklubben har på grund af forskellig sygdom heller ikke gjort så meget stads af sig, og vi har fået stjålet vores flag.

Vores 2 flagstænger ved indgangen blev ryddet for flag ret kort tid efter opsætning. Nye
er kommet, men kommer ikke op før vejret er til det.

På plus siden, kan vi glæde os over at vi også har haft mange hyggelige arrangementer:
Sommer udflugten, jubilarfesten, kammeratskabsaftener osv.

Vi har haft både konge og dronninger besøg og besøg af ”gutterne” fra Dannebrog, og
været på besøg - og haft besøg fra Esbern Snare, det var bestemt også hyggeligt.

Både sangkoret og skyttelavet har da også klaret sig rigtig godt så det kan vi jo glæde
os over.

Ålelauget har været her for sidste gang i år og de har bestilt marinestuen 5 gange til næste år i 2024.

Maskinmestrene har været her et par gange vi regner med dem et par gange, igen næste
år.

Kenn Byrholt - formand for Aarhus Marineforening.

Using Format