Formanden har ordet...

Nu er julen overstået og vi er startet på et nyt år.

Marinestuen har været lukket i 4 uger på grund af coronarestriktionerne og vi har derfor aflyst vores julefrokost og julebanko.

Vi har benyttet lejligheden til at få gjort marinestuen i stand efter 14 år og der er blevet malet m.m.

Jeg vil sige tak til de medlemmer der har hjlpet til med det store arbejde med at vaske ned - male - nedtagning og opsætning af alle vores skjolde - malerier - billeder m.m. samt rengøring.

Kenn var blevet udnævnt til sjakbajs hvolket han klarede fint, de andre der hjalp til var Benny - Cai - Svend L. - Inge og Kai.

I bladet (og på siden Nyheder & Meddelelser) er der vores program for hele 2021 så i allerede nu kan reservere datoerne.

Jeg håber der er mange der møder op til vores generalforsamling lørdag d. 10.april kl. 11.00. Se dagordenen inde i bladet (og på siden Nyheder & Meddelelser).

Vi skal altid være opmærksom på at vi har personsikkerheden i orden med afstand - mundbind og sprit til hænderne.

Husk Marinestuen jo fortsat har åben onsdage og lørdage fra 10.00 - 14.00.

Vi ses i Marinestuen

Kai Berg

Using Format