Formanden har ordet:

Så er sommeren kommet og ferietiden erover os, så aktiviteterne holder sommerpause i juli måned.

D. 19 juni 2021 drog en busfuld af glade og for-ventningsfulde medlemmer nogen med “påhæng“ afsted til Nordjylland for atbesøge Voergaardslot, med efterfølgendefrokost i Hals Marineforening. Det kan du læse en beretning om i Briefing nummer 77, som kommer på gaden midt i juli 2021.

Den 26. juni holdt vi vores årlige generalforsamling med nogle månedersforsinkelse på grund af corona nedlukningen.

Husk vores jubilarfest d. 11 september.

Iår har vi 3 jubilarer:

Knud Jakob Birthin – 70 år. (50 år somÆresmedlem)

Mogens Fabritius - 40 år 

Michael U. Nielsen - 40 år

Torsdag d. 30 september kommer fore-dragsholder Arne Doktor og fortæller om de hvide busser, der som bekendthentede kz-fanger hjem - de bliver med spisning, og tilmelding kommer senere.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske vores annoncører samt medlemmerog deres familie en god ferie.

Kai Berg.

Husk Marinestuen jo fortsat har åbentonsdage og lørdage fra kl. 10.00 og vilukker kl. 14.00. 

Using Format