Briefing

er foreningens blad, der udkommer 4 gange om året, medio januar, april, juli og oktober, i 300 eksemplarer, og er sponseret af annoncer.

 

Klik på nummeret for at se en indholdsfortegnelse:

nr. 31      nr. 32     nr. 33     nr. 34     nr. 35

nr. 36     nr. 38     nr. 38A     nr. 39     nr. 40

nr. 41     nr. 42     nr. 43     nr. 44     nr. 45

nr. 46     nr. 47     nr. 48     nr. 49     nr. 50

nr. 51     nr. 52     nr. 53     nr. 54     nr. 55

nr. 56     nr. 57     nr. 58     nr. 59     nr. 60

 nr. 61     nr. 62     nr. 63     nr. 64      nr. 65

nr. 66     nr. 67


 

Bladets redaktion består af:

Kai Berg - ansvarshavende

Villy Jensen - Redaktør

Benny Ebbesen

Eric Maarvig

Lay-out og tryk:

Eget Tryk

Indlæg til Briefing sendes til

Villy Jensen

Hammershusvej 72, 2.th

8210  Århus V

Tlf. 28 204 438

e-mail: briefing.blad@hotmail.com

Angående annoncer:

Kontakt Aarhus Marineforening

redaktionen

Using Format